सब डिभिजन स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठि पथलैयामा सम्पन्न